NORMSERVIS s.r.o.

STN 256111 (256111)

Length measuring instruments for the winding materials. Technical requirements

NORM herausgegeben am 1.4.1997

Slowakisch -
Gedruckt (AUF ANFRAGE)

:

: STN 256111
: 256111
: 56271
: 1.4.1997
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technische Normen STN

STN 256111 (256111):

Táto norma je určená na meranie dĺžky lán, pásov, drôtov, káblov, textílií, stúh, rúna, fólií, dĺžky tratí alebo ciest, plastov a pre predaj v malom.