NORMSERVIS s.r.o.

STN 257820 (257820)

Testing methods for meters cold and hot water and for flowmeters as volumetric parts of heat meters

NORM herausgegeben am 1.12.2003

Slowakisch -
Gedruckt (AUF ANFRAGE)

:

: STN 257820
: 257820
: 89825
: 1.12.2003
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technische Normen STN

STN 257820 (257820):

Táto norma sa vzťahuje na skúšanie pri overovaní meračov pretečeného množstva studenej a teplej vody.