NORMSERVIS s.r.o.

TNI 010350 (010350)

Risk management - Vocabulary

NORM herausgegeben am 1.8.2010

Tschechisch -
Gedruckt (7.40 EUR)

:

: TNI 010350
: 010350
: 86437
: 1.8.2010
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technische Normen TNI - Tschechische

TNI 010350 (010350):

Tento Pokyn 73 poskytuje základní slovník pro management rizik a je jeho záměrem, aby se přednostně používaly termíny a definice použité v tomto pokynu Management rizik je specifický pro každou aplikaci. Za některých okolností může nastat potřeba doplnit slovník uvedený v tomto Pokynu. Tam, kde se používají termíny spojené s managementem rizik v normách, je žádoucí, aby jejich zamýšlený význam nebyl chybně interpretován, chybně prezentován nebo zneužit. Organizace stále více využívají dodatečné procesy managementu rizik k tomu, aby řídily ohrožení svých cílů, a vyvíjejí integrovaný přístup managementu rizik, aby zlepšily řízení potenciálních příležitostí. Termíny a definice v tomto Pokynu jsou proto ve svém pojetí rozsáhlejší, než termíny uváděné v Guide ISO/IEC 51a je určen pro všechny aplikace a sektory