NORMSERVIS s.r.o.

TNI 010964 (010964)

Guide for addressing environmental issues in product standards

NORM herausgegeben am 1.3.2010

Tschechisch -
Gedruckt (11.60 EUR)

:

: TNI 010964
: 010964
: 85171
: 1.3.2010
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Kategorie: Technische Normen TNI - Tschechische

TNI 010964 (010964):

Pokyn je určen pro ty, kdo se podílejí na zpracování produktových norem, aby upozornil na environmentální problémy, které se mohou vyskytnout v průběhu všech fází životního cyklu produktu od těžby surovin přes výrobu, distribuci a užití až po nakládání s produktem po skončení jeho životnosti, včetně konečného odstranění. Přístup "krok za krokem", který bere v úvahu celý životní cyklus produktu, tak umožní řešení environmentálních problémů spojených s produktem již v průběhu zpracování normy.