NORMSERVIS s.r.o.

TNI ISO/TR 14047 (010947)

Environmental management - Life cycle assessment - Illustrative examples on how to apply ISO 14044 to impact assessment situations

NORM herausgegeben am 1.9.2015

Englisch (nur die Titelseite ist in der tschechischen Sprache) -
Gedruckt (27.40 EUR)

:

: TNI ISO/TR 14047
: 010947
: 98286
: 1.9.2015
: 94
: 313 g (0.69 )
:
Kategorie: Technische Normen TNI - Tschechische

TNI ISO/TR 14047 (010947):

Cílem této technické normalizační informace je poskytnout příklady, které ilustrují současnou praxi při posuzování dopadu životního cyklu v souladu s ISO 14044:2006. Uvedené příklady jsou pouze ukázky možných způsobů jak naplnit ustanovení ISO 14044. Nabízejí spíše "způsob" nebo "způsoby", než "jediný/unikátní způsob" používání ISO 14044. Příklady zobrazují klíčové prvky posuzování dopadu životního cyklu (LCIA) - fáze LCA. Příklady uvedené v této technické normalizační informaci nejsou jediné. Pro ilustraci popsaných metodologických problémů existují i jiné příklady