NORMSERVIS s.r.o.

TNI ISO/TR 14049 (010949)

Environmental management - Life cycle assessment - Illustrative examples on how to apply ISO 14044 to goal and scope definition and inventory analysis

NORM herausgegeben am 1.9.2015

Englisch (nur die Titelseite ist in der tschechischen Sprache) -
Gedruckt (19.50 EUR)

:

: TNI ISO/TR 14049
: 010949
: 98285
: 1.9.2015
: 60
: 180 g (0.40 )
:
Kategorie: Technische Normen TNI - Tschechische

TNI ISO/TR 14049 (010949):

Cílem této technické normalizační informace je uvést příklady použití LCI jako prostředku, který slouží k zajištění určitých ustanovení ISO 14044:2006. Uvedené příklady jsou pouze ukázky možných způsobů jak naplnit ustanovení ISO 14044. Nabízejí spíše "způsob" nebo "způsoby", než "jediný/unikátní způsob" používání ISO 14044. Příklady odrážejí pouze určité části studie LCI