ČSN 010391 (010391)

Corporate social responsibility management system - Requirements

Automatische name übersetzung:

Das Management-System der sozialen Verantwortung von Unternehmen - Anforderungen.NORM herausgegeben am 1.10.2013


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis11.40 ohne MWS
11.40

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN 010391
Zeichen: 010391
Katalog-Nummer: 94027
Ausgabedatum normen: 1.10.2013
SKU: NS-116358
Zahl der Seiten: 28
Gewicht ca.: 84 g (0.19 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Company organization and management in general

Die Annotation des Normtextes ČSN 010391 (010391):

Tato norma stanovuje požadavky na systém managementu společenské odpovědnosti a je použitelná pro organizace všech velikostí a typů (z podnikatelského i veřejného sektoru) bez ohledu na jejich geografické umístění. V normě jsou zakomponovány požadavky na systém řízení, požadavky na jednotlivé pilíře CSR (ekonomický pilíř, environmentální pilíř a sociální pilíř) a požadavky na zlepšování (v souladu s cyklem PDCA). Norma může být používána pro certifikaci

Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe