ČSN 012802 (012802)

Certificated reference materials. Terms and definitions

Automatische name übersetzung:

Bezeugt Referenzmaterialien. Begriffe und Definitionen.NORM herausgegeben am 8.12.1986


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis6.30 ohne MWS
6.30

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN 012802
Zeichen: 012802
Katalog-Nummer: 24085
Ausgabedatum normen: 8.12.1986
SKU: NS-116438
Zahl der Seiten: 12
Gewicht ca.: 36 g (0.08 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Die Annotation des Normtextes ČSN 012802 (012802):

Touto normou se zavádí ST SEV 4566-84 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR doplnil jeden článek, a to heslo "referenční materiál". Norma RVHP určuje termíny a definice pojmů, které se týkají tvorby a používání referenčních materiálů RVHP. Slovensky a česky je uvedeno názvosloví. Slovensky je definováno, ve čtyřech částech, 30 hesel. Pro informaci jsou uvedeny ekvivalentní názvy v ruštině. ČSN 01 2802 byla schválena 8.12.1986 a nabyla účinnosti od 1.1.1988

Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe