ČSN 018014 (018014)

Plates for indicating of spaces with pressure gas bottles

Automatische name übersetzung:

Tabellen zur Kennzeichnung von Bereichen mit Druckgasbehälter.NORM herausgegeben am 14.3.1974


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis2.20 ohne MWS
2.20

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN 018014
Zeichen: 018014
Katalog-Nummer: 185
Ausgabedatum normen: 14.3.1974
SKU: NS-116953
Zahl der Seiten: 4
Gewicht ca.: 12 g (0.03 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Die Annotation des Normtextes ČSN 018014 (018014):

Norma stanoví provedení bezpečnostních tabulek k vyznačení vyhrazených prostorů, do kterých se umísťují kovové tlakové nádoby (láhve) a sudy (podle ČSN 07 8305), obsahující stlačené, zkapalněné nebo pod tlakem rozpuštěné plyny. Použitím těchto tab. nejsou dotčena bezpečnostní opatření podle jiných předpisů. Norma uvádí, že tab. tvoří symbol láhve předepsaného tvaru ve spodní třetině s názvem příslušného plynu. Norma přesně stanoví, jak má tab. vypadat, určuje barevné provedení a uvádí vzor nákresu. ČSN 01 8014 byla schválena v březnu 1974 a nabyla účinnosti od 1.1.1975

Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe