ČSN 210700 (210700)

Forming machines. General safety requirements for forming machine design

Automatische name übersetzung:

Umformmaschinen. Allgemeine Sicherheitsanforderungen für den Maschinenbau.NORM herausgegeben am 13.12.1985


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis8.80 ohne MWS
8.80

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN 210700
Zeichen: 210700
Katalog-Nummer: 25467
Ausgabedatum normen: 13.12.1985
SKU: NS-120166
Zahl der Seiten: 20
Gewicht ca.: 60 g (0.13 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Chipless working equipment

Die Annotation des Normtextes ČSN 210700 (210700):

Touto normou se zavádí ST SEV 4849-84 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR doplnilo 7 článků. Z nich 5 se zabývá ochranou zdraví, většinou odkazy na jiné technické normy, jimiž jsou zapracovány ST SEV nebo na hygienické směrnice o hluku. Norma RVHP platí pro tvářecí stroje, komplexy zařízení a automatické linky, vyráběné na principu tvářecích strojů. Tato norma se musí používat společně s ST SEV 1085-78 (ČSN 83 2002), ST SEV 2694 až 2696-80 (ČSN 83 2042, ČSN 83 2045 a ČSN 83 2041) a konečně ST SEV 3948 a 3949-82 (ČSN 83 2044 a ČSN 83 2047). Norma RVHP stanoví požadavky na základní konstrukční prvky, na ovládací soustavy a ovládače, na ochranná zařízení, na mazací, chladicí, hydraulické a pneumatické soustavy, na hladiny hluku a vibrací i osvětlení a konečně na kontrolu dodržování bezpečnostních požadavků. Pokud jde o hluk, stanovuje se, že konkrétní hodnoty určují normy RVHP pro jednotlivé stroje. Pokud jde o vibrace, jsou stanoveny "středně kvadratické hodnoty rychlosti vibrací ve směru svislé osy v m.s-2.10-2". Pokud jde o osvětlení, stanovují se jen případy, kdy musí být též osvětlení místní. Podle čl. 07 se ale v ČSSR - pokud jde o hluk a vibrace - odkazuje na vyhlášky č. 13/1977 Sb. a č. 14/1977 Zb.. Z ergonomických normalizovaných požadavků vyjímáme sílu 40 N při trvalém ručním ovládání, 80 N při zapínání max. 25x za směnu a 150 N při max. zapínání 15x za směnu. ČSN 21 0700 byla schválena 13.12.1985 a nabyla účinnosti od 1.1.1988. "změnou a)-11/1987" se s účinností od 1.1.1988 (tedy současně s účinností normy jako celku) doplňují v příloze pokyny pro provoz, obsluhu a údržbu, které mají charakter bezpečnostního předpisu a mají 45 článků. "Změnou b)-2/1990" se s účinností od 1.4.1990 provádí řada změn, zejména v souvislosti s revizí ST SEV 4849-84 v r.1987. "Změnou 3)-1/1992" se s účinností od 1.3.1992 doplňuje čl. 015, platný pouze v ČSFR a v příloze "změny a)" se doplňují čl. P 46 až P 48. "Změnou 4)-12/1997", vydanou v prosinci 1997, se s účinností od 1.1.1998 upravuje text čl. 01 odst. d)

Zugehörige Änderungen zu dieser Norm:

ČSN 210700:1985/a (210700) Änderung

Tvářecí stroje. Všeobecné bezpečnostní požadavky na konstrukci tvářecích strojů.

Änderung herausgegeben am 1.11.1987

Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (4.70 EUR)


Alle technischen Informationen anzeigen
4.70


AUF LAGER
ČSN 210700:1985/b (210700) Änderung

Tvářecí stroje. Všeobecné bezpečnostní požadavky na konstrukci tvářecích strojů.

Änderung herausgegeben am 1.2.1990

Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (2.40 EUR)


Alle technischen Informationen anzeigen
2.40


AUF LAGER
ČSN 210700:1985/4 (210700) Änderung

Tvářecí stroje. Všeobecné bezpečnostní požadavky na konstrukci tvářecích strojů.

Änderung herausgegeben am 1.12.1997

Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (1.10 EUR)


Alle technischen Informationen anzeigen
1.10


AUF LAGER

Empfehlungen:

EEviZak – alle Gesetze einschließlich ihrer Evidenz in einer Stelle

Bereitstellung von aktuellen Informationen über legislative Vorschriften in der Sammlung der Gesetze bis zum Jahr 1945.
Aktualisierung 2x pro Monat!

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.