ČSN 257860 (257860)

Gas meters. Fundamental provisions

Automatische name übersetzung:

M. Grundbestimmungen.NORM herausgegeben am 5.5.1977


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis7.90 ohne MWS
7.90

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN 257860
Zeichen: 257860
Katalog-Nummer: 2293
Ausgabedatum normen: 5.5.1977
SKU: NS-122059
Zahl der Seiten: 16
Gewicht ca.: 48 g (0.11 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Flow in closed conduitsGas supply systems

Die Annotation des Normtextes ČSN 257860 (257860):

Norma platí pro výrobu, úřední ověřování, dodávání, dovoz a opravy objemových rychlostních plynoměrů, používaných k měření spotřeby svítiplynu, zemního plynu, popř. jiných plynů, jejichž specifikace je uvedena v rozměrových normách nebo v technické dokumentaci jednotlivých druhů plynoměrů. Jsou normalizovány všeobecné a technické požadavky, zaměřené především na přesnost a citlivost plynoměrů. Z hlediska bezpečnosti (a hygieny) práce jsou významné požadavky na těsnost a její zkoušení. ČSN 25 7860 byla schválena 5.5.1977 a nabyla účinnosti od 1.1.1980. Nahradila ČSN 25 7860 z r.1967. "Změnou a)-7-8/1987" se s účinností od 1., 9.1987 mění ustanovení čl. 103 o zkouškách. "Změnou b)-4/1988" se s účinností od 1.7.1988 ruší ustanovení částí III., IV. a V. (tj. technické požadavky, zkoušení a balení, doprava a skladování). Nyní ČSN 25 7859 z 12.10.1987. (Ve Věstníku ÚNM není uvedeno, zda se ruší celé články bez výjimky nebo ne.) "Změnou c)-3/1991 se s účinností od 1.5.1991 z n o v u ruší část I., III. a V. a v části II. články 36 až 42. Nyní n o v á ČSN 25 7859 z 19.11.1990. Ve věstníku FÚNM není uvedeno nic o vztahu "změny b/" a "změny c/", protože fakticky některé části původní normy jsou zrušeny dvakrát a teoreticky vzniká rozpor mezi oběma změnami

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe