ČSN 722609 (722609)

Method of tests for masonry units - Specific properties of clay masonry units

Name übersetzen

NORM herausgegeben am 1.5.2017


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis4.10 ohne MWS
4.10

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN 722609
Zeichen: 722609
Katalog-Nummer: 502362
Ausgabedatum normen: 1.5.2017
SKU: NS-681786
Zahl der Seiten: 8
Gewicht ca.: 24 g (0.05 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Mineral and ceramic materials and products

Die Annotation des Normtextes ČSN 722609 (722609):

Tato norma doplňuje dobrovolné dodatkové hodnocení pálených zdicích prvků vyráběných podle ČSN EN 771-1+A1 podle národního klasifikačního systému a doplňuje dobrovolný způsob hodnocení specifické vlastnosti těchto zdicích prvků, která není v této evropské normě uvedena (specifikována). Tato norma obsahuje: a) klasifikaci pálených zdicích prvků podle pevnosti v tlaku (pevnostní značky); b) klasifikaci pálených zdicích prvků podle objemové hmotnosti (třídy objemové hmotnosti); c) stanovení a klasifikaci mrazuvzdornosti pálených zdicích prvků určených pro nechráněné zdivo. Uvedené zatřídění lze používat k dodatkové klasifikaci pálených zdicích prvků jako informaci, do jaké míry je deklarovaná vlastnost v souladu s národním klasifikačním systémem. Mrazuvzdornost stanovenou a klasifikovanou podle této normy lze používat jako dodatkovou informaci i po zavedení evropské normy na zkoušení mrazuvzdornosti. Norma dále dává možnost stanovit škodlivost cicvárů při jejich výskytu ve zdicích prvcích používaných na území České republiky

Empfehlungen:

Aktualisierung der Gesetze

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Vorschriften verwenden?
Wir bieten Ihnen Lösungen, damit Sie immer nur die gültigen (aktuellen) legislativen Vorschriften verwenden könnten.
Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe