ČSN EN 12272-2 (736162)

Surface dressing - Test methods - Part 2: Visual assessment of defects

Automatische name übersetzung:

Coatings - Prüfverfahren - Teil 2: Visuelle Beurteilung der Ausfälle.NORM herausgegeben am 1.3.2005


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis7.50 ohne MWS
7.50

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN 12272-2
Zeichen: 736162
Katalog-Nummer: 71548
Ausgabedatum normen: 1.3.2005
SKU: NS-139876
Zahl der Seiten: 16
Gewicht ca.: 48 g (0.11 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Road construction materials

Die Annotation des Normtextes ČSN EN 12272-2 (736162):

Tato evropská norma platí pro všechny druhy nátěrů (na pozemních komunikacích, letištních a jiných dopravních plochách) a určuje kvalitativní a kvantitativní metody posuzování poruch u nátěrů. Výsledky kvalitativního hodnocení provedeného vizuálním posuzováním, pokud je požadováno, se uvedou v tabulce podle přílohy A. Jedná se o rychlou praktickou zkoušku, která může být stanovena jako základní zkouška. Pokud jsou výsledky věrohodné nebo bez vší pochybnosti, může být upuštěno od časově náročnější kvantitativní zkušební metody. Kvantitativní zkušební metoda se provádí pokud je požadována a výsledky měření se uvedou v tabulce podle přílohy B. Protokoly k hlášení výsledků u obou metod vizuálního posuzování mají identickou formu záznamu a mohou tedy být oba použity ke kontrole specifikace pro vizuální posuzování poruch (prEN 12271-4). Výsledky rychlé kvalitativní zkušební metody závisí na zručnosti a zkušenosti operátora. Proto hodnoty opakovatelnosti a reprodukovatelnosti nemusí být vždy tak přesné, avšak vhodnost metody a vyloučení omezení dopravy jsou předpokladem jejího používání. V národním aplikačním dokumentu může být uvedeno, zda se má použít jedna nebo obě metody, případně postupně provést kvalitativní a poté kvantitativní metodu a to podle typu posuzovaného místa (např. pozemní komunikace s nízkým dopravním zatížením nemusí vyžadovat provedení kvantitativního posuzování). Zkouška může být použita k vyhodnocení trvanlivosti nebo funkčních charakteristik nátěru. Například odlamování kameniva může ukazovat na špatnou přilnavost pojiva ke kamenivu.

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe