ČSN EN 12354-6 (730512)

Building acoustics - Estimation of acoustic performance of buildings from the performance of elements - Part 6: Sound absorption in enclosed spaces

Automatische name übersetzung:

Bauakustik - Berechnung der akustischen Eigenschaften von Gebäuden aus den Eigenschaften von Bauteilen - Teil 6: Schallabsorption in geschlossenen Räumen.NORM herausgegeben am 1.6.2004


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis11.40 ohne MWS
11.40

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN 12354-6
Zeichen: 730512
Katalog-Nummer: 70592
Ausgabedatum normen: 1.6.2004
SKU: NS-140110
Zahl der Seiten: 24
Gewicht ca.: 72 g (0.16 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Acoustics in building. Sound insulation

Die Annotation des Normtextes ČSN EN 12354-6 (730512):

Norma popisuje výpočetní model ke stanovení celkové ekvivalentní pohltivé plochy nebo doby dozvuku uzavřených prostorů v budovách. Výpočet je založen zejména na změřených údajích charakterizujících zvukovou pohltivost materiálů a objektů. Výpočty jsou možné pouze v kmitočtových pásmech. Norma popisuje principy výpočetního modelu, uvádí důležité veličiny a stanovuje jeho použití a omezení. Je určena akustickým odborníkům a poskytuje rámec k tvorbě aplikovaných dokumentů a nástroje pro další uživatele v oboru stavebnictví při respektování místních zvyklostí. Model je založen na zkušenostech s predikcemi pro místnosti v bytech a kancelářích, pro společné prostory domů, jako jsou schodiště, chodby a místnosti obsahující stroje a technické vybavení. Norma není určena pro velmi velké prostory nebo prostory nepravidelného tvaru, jako koncertní síně, divadla a továrny.

Empfehlungen:

Aktualisierung der Gesetze

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Vorschriften verwenden?
Wir bieten Ihnen Lösungen, damit Sie immer nur die gültigen (aktuellen) legislativen Vorschriften verwenden könnten.
Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe