ČSN EN 12544-1 (015014)

Non-destructive testing - Measurement and evaluation of the X-ray tube voltage - Part 1: Voltage divider method

Automatische Übersetzung:

Zerstörungsfreie Prüfung - Messung und Bewertung auf dem Röntgenröhrenspannung - Teil 1: Verfahren mittels eines Spannungsteilers.NORM herausgegeben am 1.2.2001


Jazyk
Provedení
DostupnostAUF LAGER
Cena11.30 bez DPH
11.30

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN 12544-1
Zeichen: 015014
Katalog-Nummer: 60113
Ausgabedatum normen: 1.2.2001
Zahl der Seiten: 8
Gewicht ca.: 24 g (0.05 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Non-destructive testing

Die Annotation des Normtextes ČSN EN 12544-1 (015014):

Tato evropská norma je první část ze série tří evropských norem stejného čísla, které se zabývají postupy pro měření napětí na rentgence, rentgenových zařízení používaných při nedestruktivním zkoušení. Metoda popsaná v této části evropské normy umožňuje přímé a absolutní měření průměrného vysokého napětí na sekundární straně generátoru vysokého napětí rentgenky. Tato metoda se používá pro zjištění reprodukovatelného používání rentgenového zařízení, u kterého napětí ovlivňuje schopnost zařízení prozářit určitý materiál a ovlivňuje i výsledný kontrast radiografického obrazu. Tato evropská norma popisuje princip a postup používaný pro toto měření. Celá série evropských norem řady EN 12544 pro měření a hodnocení napětí na rentgence nabízí tři metody pro měření a kontrolu stálosti rentgenových zařízení jednak pro pravidelné sledování těchto vlastností resp. metodu, kterou lze použít, pokud metoda děličem je nepoužitelná. Jednotlivé části EN 12544 jsou: Část 1: Metoda děličem napětí Část 2: Metoda stálosti tlustým filtrem Část 3: Spektrometrická metod

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe