ČSN EN 12544-2 (015014)

Non-destructive testing - Measurement and evaluation of the X-ray tube voltage - Part 2: Constancy check by the thick filter method

Automatische Übersetzung:

Zerstörungsfreie Prüfung - Messung und Bewertung auf dem Röntgenröhrenspannung - Teil 2: Überprüfen Sie die Konsistenz der Methoden der Doppelpunkt-Filter.NORM herausgegeben am 1.2.2001


Jazyk
Provedení
DostupnostAUF LAGER
Cena17.60 bez DPH
17.60

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN 12544-2
Zeichen: 015014
Katalog-Nummer: 60114
Ausgabedatum normen: 1.2.2001
Zahl der Seiten: 12
Gewicht ca.: 36 g (0.08 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Non-destructive testing

Die Annotation des Normtextes ČSN EN 12544-2 (015014):

Tato evropská norma je druhá část ze série tří evropských norem stejného čísla, které se zabývají postupy pro měření napětí na rentgence, rentgenových zařízení používaných při nedestruktivním zkoušení. Metoda popsaná v této části evropské normy popisuje metodu pro kontrolu stálosti rentgenových systémů. Umožňuje pomocí kontroly napětí a proudu na rentgence posoudit stav terčíku anody rentgenky způsobený stárnutí rentgenky. Metoda pomocí tlustého filtru je založena na měření dávkového příkonu ( intenzity dávky) za definovaným tlustým filtrem při dané vzdálenosti mezi rentgenkou, filtrem a měřícím zařízením. Metoda je velmi citlivá na změny napětí, ale nepodává absolutní hodnoty o napětí na rentgence. Je to metoda relativně jednoduchá a může být aplikována přímo na RTG pracovišti obsluhou rentgenového zařízení při pravidelné kontrole stálosti systému. Tuto metodu lze výhodně použít u všech typů stejnosměrných, půlvlnných rentgenek a zařízení impulsových, s proudem nad 1 mA. V této evropské normě je popsán princip a postup vhodný pro kontrolu stálosti rentgenového zařízení. Celá série evropských norem řady EN 12544 pro měření a hodnocení napětí na rentgence nabízí tři metody pro měření a kontrolu stálosti rentgenových zařízení jednak pro pravidelné sledování vlastností a stálosti zařízení a jednak metodu, kterou lze použít, pokud metoda děličem je nepoužitelná. Jednotlivé části EN 12544 jsou: Část 1: Metoda děličem napětí Část 2: Metoda stálosti tlustým filtrem Část 3: Spektrometrická metod

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe