Die norm ČSN EN 12544-3 (015014)

Non-destructive testing - Measurement and evaluation of the X-ray tube voltage - Part 3: Spectrometric method

Automatische Übersetzung:

Zerstörungsfreie Prüfung - Messung und Bewertung auf dem Röntgenröhrenspannung - Teil 3: spektrometrische Verfahren.NORM herausgegeben am 1.2.2001


Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (6.00 EUR)

6.00
6.60


AUF LAGER

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN 12544-3
Zeichen: 015014
Katalog-Nummer: 60115
Ausgabedatum normen: 1.2.2001
Zahl der Seiten: 12
Gewicht ca.: 36 g (0.08 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

QR-Kode:

QR-Kode

Kategorie - ähnliche Normen:

Non-destructive testing

Die Annotation des Normtextes ČSN EN 12544-3 (015014):

Tato evropská norma je třetí část ze série tří evropských norem stejného čísla, které se zabývají postupy pro měření napětí na rentgence, rentgenových zařízení používaných při nedestruktivním zkoušení. Metoda popsaná v této části evropské normy specifikuje metodu pro neinvazní měření napětí na rentgence. Používá se hodnocení energetického spektra pro napětí na rentgence v rozsahu od 10 kV do 500 kV. Tato metoda se používá u stejnosměrných rentgenových zařízení typu monoblok. Účel uvedené metody je ověření souladu aktuálního napětí s hodnotou indikovanou na ovládací jednotce rentgenového zařízení a je zamýšlena pouze pro měření maximální energie, nikoliv úplného spektra rentgenového zařízení. Principem metody je lokalizování energie disperzních fotonů v kolimovaném přímém svazku rentgenky. Elektrické impulsy se sčítají a analyzují pomocí multikanálového analyzátoru. Tato norma popisuje postup měření, potřebné vybavení pro měření postup při hodnocení záznamu energetického spektra rentgenky. Celá série evropských norem řady EN 12544 pro měření a hodnocení napětí na rentgence nabízí tři metody pro měření a kontrolu stálosti rentgenových zařízení měřením na sekundární straně generátoru, dále metodu pro pravidelné sledování vlastností a stálosti zařízení pomocí tlustého filtru, kterou lze použít pokud metoda děličem je nepoužitelná a spektrometrickou metodu. Jednotlivé části EN 12544 jsou: Část 1: Metoda děličem napětí Část 2: Metoda stálosti tlustým filtrem Část 3: Spektrometrická metod

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe