ČSN EN 12617-3 (732128)

Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Part 3: Determination of early age linear shrinkage for structural bonding agents

Automatische name übersetzung:

Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken - Prüfverfahren - Teil 3: Bestimmung des anfänglichen linearen Schrumpfung des Klebers.NORM herausgegeben am 1.2.2003


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis6.20 ohne MWS
6.20

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN 12617-3
Zeichen: 732128
Katalog-Nummer: 66403
Ausgabedatum normen: 1.2.2003
SKU: NS-140704
Zahl der Seiten: 12
Gewicht ca.: 36 g (0.08 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Concrete structuresCement. Gypsum. Lime. Mortar

Die Annotation des Normtextes ČSN EN 12617-3 (732128):

Tato evropská norma uvádí metodu pro stanovení počátečního lineárního smrštění pro adheziva, zahrnutá v ČSN EN 1504-1 a v prEN 1504-4. Popisuje postup měření lineárního smrštění tenkých proužků o tloušťce menší než 10 mm, jejichž pohyb není omezen, a to od okamžiku vzniku počátečního gelu v polymeru. Metoda je určena pro měření smrštění v rané fázi, např. do 24 hodin. Při zkoušce se čerstvě namíchaný vzorek polymeru umístí do mělké ocelové formy ve tvaru korýtka, jehož vnitřní strana je pokryta prostředkem, zabraňujícím přilnutí polymeru. Forma má posuvná čela, která přilnou k vrstvě polymeru a která mají možnost se volně pohybovat během roztahování nebo smršťování polymeru. Snímače lineárního posunu, připojené k čelům, umožňují tento pohyb měřit.

Empfehlungen:

EEviZak – alle Gesetze einschließlich ihrer Evidenz in einer Stelle

Bereitstellung von aktuellen Informationen über legislative Vorschriften in der Sammlung der Gesetze bis zum Jahr 1945.
Aktualisierung 2x pro Monat!

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe