ČSN EN 12668-1 (015026)

Non-destructive testing - Characterization and verification of ultrasonic examination equipment - Part 1: Instruments

Automatische name übersetzung:

Zerstörungsfreie Prüfung - Charakterisierung und Verifizierung der Ultraschall-Prüfausrüstung - Teil 1: Geräte.NORM herausgegeben am 1.9.2010


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis15.10 ohne MWS
15.10

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN 12668-1
Zeichen: 015026
Katalog-Nummer: 86592
Ausgabedatum normen: 1.9.2010
SKU: NS-140832
Zahl der Seiten: 44
Gewicht ca.: 132 g (0.29 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Non-destructive testing

Die Annotation des Normtextes ČSN EN 12668-1 (015026):

Tato evropská norma specifikuje metody a přejímací kriteria přípustnosti pro ověřování elektrických vlastností analogových a digitálních ultrazvukových přístrojů, které pracují impulzovou metodou s A-zobrazením používané pro ruční zkoušení ultrazvukem při nedestruktivním zkoušení jednoduchými nebo dvojitými sondami, které pracují v rozsahu o střední frekvenci 0,5 MHz až 15 MHz. Ultrazvukové přístroje se spojitými vlnami nejsou zahrnuty v této normě. Tato norma se může částečně použít pro ultrazvukové přístroje u automatizovaných systémů, ale pro prokázání uspokojivých vlastností je nezbytné zajistit další zkoušky

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe