ČSN EN 12668-2 (015026)

Non-destructive testing - Characterization and verification of ultrasonic examination equipment - Part 2: Probes

Automatische name übersetzung:

Zerstörungsfreie Prüfung - Charakterisierung und Verifizierung der Ultraschall-Prüfausrüstung - Teil 2: Prüfköpfe.NORM herausgegeben am 1.9.2010


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis14.50 ohne MWS
14.50

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN 12668-2
Zeichen: 015026
Katalog-Nummer: 86591
Ausgabedatum normen: 1.9.2010
SKU: NS-140835
Zahl der Seiten: 48
Gewicht ca.: 144 g (0.32 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Non-destructive testing

Die Annotation des Normtextes ČSN EN 12668-2 (015026):

Tato evropská norma je část ze série norem, které určují charakterizaci a ověřování ultrazvukových zkušebních zařízení. Platí pro sondy používané při nedestruktivním zkoušení ultrazvukem se střední frekvencí v rozsahu 0,5 MHz do 15 MHz, s fokusací a bez fokusace, v následujících kategoriích: a) kontaktní sondy s jedním nebo dvěma měniči, které generují podélné nebo příčné vlny; b) imerzní sondy s jedním měničem. Pokud ultrazvukové hodnoty uvedené v tomto dokumentu jsou závislé na materiálu, vztahují se na ocel s rychlostí šíření ultrazvuku (5 920 50) m/s pro podélné vlny a (3 255 30) m/s pro příčné vlny

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe