ČSN EN 12668-3 (015026)

Non-destructive testing - Characterization and verification of ultrasonic examination equipment - Part 3: Combined equipment

Automatische name übersetzung:

Zerstörungsfreie Prüfung - Charakterisierung und Verifizierung der Ultraschall-Prüfausrüstung - Teil 3: Komplette Prüfausrüstung.NORM herausgegeben am 1.3.2014


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis6.50 ohne MWS
6.50

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN 12668-3
Zeichen: 015026
Katalog-Nummer: 94979
Ausgabedatum normen: 1.3.2014
SKU: NS-140836
Zahl der Seiten: 12
Gewicht ca.: 36 g (0.08 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Non-destructive testing

Die Annotation des Normtextes ČSN EN 12668-3 (015026):

Tento dokument popisuje metody a přejímací kritéria pro ověřování vlastností ultrazvukového zařízení (to znamená kombinaci přístroj a sonda, jak jsou definovány v EN 12668-1 a EN 12668-2) pomocí vhodných normalizovaných kalibračních měrek. Tyto metody nejsou určeny k prokázání vhodnosti zařízení pro speciální použití. Popsané metody jsou vhodné pro použití operátora v pracovních podmínkách na místě nebo v dílně. Metody se používají pouze pro zařízení typu impulz/odraz s A-zobrazením, opatřené řízeným zesilovačem nebo atenuátorem, kalibrovaným ve stupních ne větších než 2 dB a které se především používá pro kontaktní zkoušení

Empfehlungen:

Aktualisierung der Gesetze

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Vorschriften verwenden?
Wir bieten Ihnen Lösungen, damit Sie immer nur die gültigen (aktuellen) legislativen Vorschriften verwenden könnten.
Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe