ČSN EN 12966 (737033)

Road vertical signs - Variable message traffic signs

Automatische name übersetzung:

Verkehrszeichen - Wechselverkehrszeichen.NORM herausgegeben am 1.8.2015


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis33.50 ohne MWS
33.50

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN 12966
Zeichen: 737033
Katalog-Nummer: 97655
Ausgabedatum normen: 1.8.2015
SKU: NS-611966
Zahl der Seiten: 114
Gewicht ca.: 373 g (0.82 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Road equipment and installations

Die Annotation des Normtextes ČSN EN 12966 (737033):

Tato evropská norma uvádí specifikace pro dva typy proměnných dopravních značek; tj. se spojitým a nespojitým zobrazením. Tato evropská norma zahrnuje mobilní, dočasně a trvale instalované VMS použité na veřejných a soukromých pozemních komunikacích včetně tunelů pro poskytování informací, rad, varování a/nebo směrování dopravy. Zkušební moduly jsou použity pro demonstraci splnění daných požadavků. Tato evropská norma specifikuje optické a fyzikální charakteristiky VMS a rovněž bere zřetel na jejich stálost. Uvádí rovněž relevantní požadavky a související zkušební metody, posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) a označování. Tato norma se nezabývá těmito výrobky a požadavky: a) nosnými portály, poloportály, podpěry/nosníky a základy; b) návěstidly; c) velikostí a tvary informací na VMS; d) ovládacími jednotkami a monitorovacími jednotkami, pokud nejsou součástí VMS; e) řízením jasu značky

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe