Die norm ČSN EN 1330-4 (015005)

Non-destructive testing - Terminology - Part 4: Terms used in ultrasonic testing

Automatische Übersetzung:

Zerstörungsfreie Prüfung - Terminologie - Teil 4: Begriffe der Ultraschallprüfung.NORM herausgegeben am 1.7.2010


Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (24.00 EUR)

24.00
26.40


AUF LAGER

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN 1330-4
Zeichen: 015005
Katalog-Nummer: 86213
Ausgabedatum normen: 1.7.2010
Zahl der Seiten: 94
Gewicht ca.: 313g (0.69 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

QR-Kode:

QR-Kode

Kategorie - ähnliche Normen:

Testing (Vocabularies)Non-destructive testing

Die Annotation des Normtextes ČSN EN 1330-4 (015005):

Tato evropská norma je část ze série norem, které definují základní terminologii pro metody používané při nedestruktivním zkoušení. Nedestruktivní zkoušení ultrazvukem je založeno na odrazu ultrazvukových vln na rozhraní necelistvostí v kontrolovaném materiálu, jako jsou trhliny, dutiny, vměstky a jiné. Ultrazvukové metody se rovněž používají při měření tloušťky stěn výrobků a zjišťování některých charakteristik materiálů. Tato norma definuje termíny, které se specificky vztahují a používají při nedestruktivním zkoušení ultrazvukovými metodami, a které jsou v normě rozděleny do tří částí: - termíny vztahující se ke zvuku, - termíny, které se vztahují ke zkušebnímu zařízení, - termíny vztahující se ke zkoušení

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe