ČSN EN 13427 (770145)

Packaging - Requirements for the use of European Standards in the field of packaging and packaging waste

Automatische name übersetzung:

Verpackung - Anforderungen für die Verwendung europäischer Normen für Verpackungen und Verpackungsabfälle.NORM herausgegeben am 1.2.2005


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis8.00 ohne MWS
8.00

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN 13427
Zeichen: 770145
Katalog-Nummer: 72423
Ausgabedatum normen: 1.2.2005
SKU: NS-143020
Zahl der Seiten: 16
Gewicht ca.: 48 g (0.11 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Die Annotation des Normtextes ČSN EN 13427 (770145):

Tato norma stanovuje postup pro používání řady norem a zpráv vypracovaných na základě mandátu M 200. rev.3 a druhého normalizačního mandátu M 317, uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady o obalech a obalových odpadech (94/62/EC). Tato norma specifikuje požadavky a postup, podle něhož může osoba nebo organizace odpovědná za uvedení obalu nebo baleného výrobku na trh (dodavatel) kombinovat použití pěti (mandátových) obalových norem a jedné (mandátové) zprávy CEN (ve dvou částech). Základní požadavky, jak jsou definovány v článku 9 a v příloze II uvedené směrnice, společně se specifickými omezeními týkajícími se těžkých kovů obsaženými v článku 11, jsou zaměřeny na dopad použitých obalů na životní prostředí. Tato norma a dalších pět mandátových norem a jedna mandátová zpráva CEN (ve dvou částech), které byly vypracovány s předpokladem podpořit shodu se základními požadavky, jsou řešeny takovým způsobem, aby splňovaly toto specifické hledisko. Dosažení shody se základními požadavky s využitím evropských norem bude vyžadovat, aby dodavatel, za spoluúčasti všech dalších účastníků obalového řetězce, využil kromě norem uvedených v předchozím odstavci využil i tuto normu. Ačkoliv základní požadavky ve směrnici jsou zaměřeny na účinky obalů po jejich použití, je nezbytné přihlédnout k těmto jednotlivým, avšak přidruženým normám nebo zprávám ještě před uvedením obalů a balených výrobků na trh. Měly by být vzaty v úvahu i možné změny, které vzniknou v důsledku uvolňování do prostředí při zavádění procesů využití použitého obalu a obalového odpadu.

Empfehlungen:

EEviZak – alle Gesetze einschließlich ihrer Evidenz in einer Stelle

Bereitstellung von aktuellen Informationen über legislative Vorschriften in der Sammlung der Gesetze bis zum Jahr 1945.
Aktualisierung 2x pro Monat!

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe