ČSN EN 13477-2 (015090)

Non-destructive testing - Acoustic emission testing - Equipment characterisation - Part 2: Verification of operating characteristics

Name übersetzen

NORM herausgegeben am 1.8.2022


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis22.90 ohne MWS
22.90

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN 13477-2
Zeichen: 015090
Katalog-Nummer: 515272
Ausgabedatum normen: 1.8.2022
SKU: NS-1067874
Zahl der Seiten: 64
Gewicht ca.: 192 g (0.42 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Non-destructive testing

Die Annotation des Normtextes ČSN EN 13477-2 (015090):

Tento dokument specifikuje zkušební postupy pro periodické ověřování výkonu zkušebního zařízení akustické emise (AE), tj. snímačů, předzesilovačů, signálových procesorů, externích parametrických vstupů. Je určen pro použití kvalifikovaným pracovníkem k implementaci procesu automatizovaného ověřování. Po zakoupení zařízení se doporučuje ověření charakteristik měření, aby bylo možné získat referenční data pro pozdější ověření. Ověření se také doporučuje po opravě, úpravách, použití za mimořádných podmínek nebo při podezření na poruchu. Postupy uvedené v tomto dokumentu nevylučují jiné kvalifikované metody, např. ověření ve frekvenční oblasti. Tyto postupy platí obecně, pokud výrobce nestanoví alternativní ekvivalentní postupy. Bezpečnostní aspekty zařízení pro použití v oblastech s nebezpečím výbuchu nejsou v tomto dokumentu brány v úvahu

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.