ČSN EN 13490+A1 (011439)

Mechanical vibration - Industrial trucks - Laboratory evaluation and specification of operator seat vibration

Automatische name übersetzung:

Vibration - Flurförderzeuge - Laborverfahren zur Bewertung und Spezifikation der Fahrersitz Vibrationen.NORM herausgegeben am 1.6.2009


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis12.10 ohne MWS
12.10

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN 13490+A1
Zeichen: 011439
Katalog-Nummer: 83508
Ausgabedatum normen: 1.6.2009
SKU: NS-143241
Zahl der Seiten: 24
Gewicht ca.: 72 g (0.16 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Die Annotation des Normtextes ČSN EN 13490+A1 (011439):

A1 Tato evropská norma platí pro sedadla obsluhy používaná na manipulačních vozících, stanovených v ISO 5053:1987 bez ohledu na druh pohonu, typ zařízení, zdvihací mechanismus a kola (pneumatiky nebo plné obruče). Platí také pro sedadla v dalších vozících, která nejsou uvedená v ISO 5053:1987, např. vozíky s vysouvacími vidlicemi a nízkozdvižné vozíky. V souladu s EN 30326-1 specifikuje tato evropská norma laboratorní metodu pro měření a hodnocení účinnosti odpružení sedadla při snižování celkových vertikálních vibrací přenášených na obsluhu manipulačních vozíků při frekvencích mezi 1 Hz a 20 Hz. Tato evropská norma stanovuje vstupní spektrální třídy požadované pro následující manipulační vozíky. Každá třída definuje skupinu strojů, které mají podobné vibrační vlastnosti: - plošinové vozíky, vozíky řízené obsluhou atd. se středním průměrem kol menším než 200 mm a nepryžovými plnými obručemi pro velké zatížení (kategorie 1); - vozíky s proměnným vyložením, vozíky s kloubovými rameny atd. se středním průměrem kol menším než 450 mm a nepryžovými plnými obručemi pro velké zatížení nebo pryžovými plnými obručemi s válcovou/kuželovou základnou (kategorie 2); - obkročné vozíky, vozíky se středním průměrem kol menším než 645 mm a pryžovými plnými obručemi nebo nafukovacími pneumatikami (kategorie 3); - obkročné vozíky, vozíky se středním průměrem kol mezi 645 mm a 900 mm a pryžovými plnými obručemi nebo nafukovacími pneumatikami (kategorie 4a); - obkročné vozíky, vozíky se středním průměrem kol mezi 900 mm a 1 200 mm a pryžovými plnými obručemi nebo nafukovacími pneumatikami (kategorie 4b); - vozíky se středním průměrem kol mezi 1 200 mm a 2 000 mm a pryžovými plnými obručemi nebo nafukovacími pneumatikami (kategorie 5); - terénní vozíky (kategorie 6). Tato evropská norma stanovuje provozní kritéria, která mají splňovat sedadla určená pro každou z výše uvedených skupin strojů. Zkoušky a kritéria definovaná v této evropské normě jsou určena pro sedadla obsluhy používaná v manipulačních vozících konvenční konstrukce. Tato evropská norma se týká jen vertikální složky celkových vibrací. Nepostihuje vibrace, které se přenášejí na obsluhu jinak než přes jeho sedadlo, například vibrace, které vnímá nohama na podlaze vozíku nebo ovládacích pedálech nebo rukama na volantu.

Empfehlungen:

Aktualisierung der Gesetze

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Vorschriften verwenden?
Wir bieten Ihnen Lösungen, damit Sie immer nur die gültigen (aktuellen) legislativen Vorschriften verwenden könnten.
Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe