ČSN EN 14096-1 (015022)

Non-destructive testing - Qualification of radiographic film digitisation systems - Part 1: Definitions, quantitative measurements of image quality parameters, standard reference film and qualitative control

Automatische Übersetzung:

Zerstörungsfreie Prüfung - Qualifizierung von Röntgenfilmdigitalisierungssysteme - Teil 1: Begriffe, quantitative Messungen der Bildqualitätsparameter, Standardreferenzfilm und Qualitätsüberwachung.NORM herausgegeben am 1.11.2003


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis20.90 ohne MWS
20.90

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN 14096-1
Zeichen: 015022
Katalog-Nummer: 68925
Ausgabedatum normen: 1.11.2003
Zahl der Seiten: 16
Gewicht ca.: 48 g (0.11 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Die Annotation des Normtextes ČSN EN 14096-1 (015022):

Tato evropská norma specifikuje definice, kvantitativní měření parametrů jakosti obrazu, standardní referenční film a zajištění jakosti systémů pro digitalizaci radiogramů v nedestruktivním zkoušení radiografickou metodou. Definuje minimální požadavky, které mají zaručit, že během procesu digitalizace budou zachovány informace důležité pro vyhodnocení digitálních dat. Norma specifikuje postupy pro hodnocení základních parametrů systémů pro digitalizaci radiogramu jako je prostorové rozlišení a prostorová linearita, rozsah optické hustoty, kontrastní citlivost optické hustoty a charakteristickou křivku přenosu. Uvedené může být použito v integrovaném software systému a ve spojitosti se standardním referenčním filmem (podle doporučení v kapitole 5) pro zajištění jakosti postupů pro digitalizaci. Referenční film poskytuje sérii vzorových testů pro hodnocení vlastností digitalizovaného systému. Vzorové testy jsou vhodné pro hodnocení systému pro digitalizaci s prostorovým rozlišením maximálně do 25 um, kontrastní citlivosti optické hustoty maximálně do 0,02, rozsahu optické hustoty 0,5 až 4,5 a maximální rozměr filmu (350 x 430) mm2. Tato evropská norma neobsahuje zpracování signálu, zobrazení a ukládání digitalizovaných dat.

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe