ČSN EN 14096-2 (015022)

Non-destructive testing - Qualification of radiographic film digitisation systems - Part 2: Minimum requirements

Automatische Übersetzung:

Zerstörungsfreie Prüfung - Qualifizierung von Röntgenfilmdigitalisierungssysteme - Teil 2: Mindestanforderungen.NORM herausgegeben am 1.10.2003


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis17.30 ohne MWS
17.30

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN 14096-2
Zeichen: 015022
Katalog-Nummer: 68594
Ausgabedatum normen: 1.10.2003
Zahl der Seiten: 12
Gewicht ca.: 36 g (0.08 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Non-destructive testingRadiographic films

Die Annotation des Normtextes ČSN EN 14096-2 (015022):

Tato evropská norma specifikuje požadavky na systémy pro digitalizaci radiogramů v nedestruktivním zkoušení radiografickou metodou. Rozděluje digitalizaci do tří tříd jakosti s ohledem na požadavky jakosti při radiografickém zkoušení materiálu. Třídy jsou závislé na použité energii záření, prozařované tloušťce materiálu a radiografické technice použité pro zhotovení původního radiogramu určeného pro digitální zpracování. Norma se nezabývá zpracováním signálu, zobrazením signálu a ukládáním digitalizovaných údajů. Definuje však základní požadavky, které mají zajistit, aby během procesu digitalizace radiogramů byly zachovány všechny důležité informace pro hodnocení digitálních dat. V normě jsou mj. uvedeny některé nové termíny použité z hlediska potřeb digitalizace radiogramů a uvádí návaznost na EN 444, EN 12681, ISO 5579 a EN 1435, které definují radiografickou techniku pro zhotovení radiogramu určeného pro digitální zpracování a informuje o návaznosti těchto norem k normě EN 14096-2.

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe