Die norm ČSN EN 14127 (015021)

Non-destructive testing - Ultrasonic thickness measurement

Automatische Übersetzung:

Zerstörungsfreie Prüfung - Ultraschalldickenmessung.NORM herausgegeben am 1.6.2011


Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (11.40 EUR)

11.40
12.50


AUF LAGER

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN 14127
Zeichen: 015021
Katalog-Nummer: 88399
Ausgabedatum normen: 1.6.2011
Zahl der Seiten: 36
Gewicht ca.: 108 g (0.24 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

QR-Kode:

QR-Kode

Kategorie - ähnliche Normen:

Non-destructive testing

Die Annotation des Normtextes ČSN EN 14127 (015021):

Tato norma specifikuje zásady pro měření tloušťky ultrazvukem kovových a nekovových materiálů kontaktní metodou, která je založena pouze na měření doby průchodu ultrazvukových impulzů. Tloušťka součásti nebo konstrukce se určí přesným měřením času, který potřebuje krátký ultrazvukový impulz generovaný měničem k průchodu tloušťkou materiálu jednou, dvakrát nebo vícekrát. Tloušťka materiálu se vypočítá násobením známé rychlosti šíření ultrazvuku v materiálu dobou průchodu a dělí se počtem vícenásobných impulzů prošlých stěnou materiálu. Tento princip může být docílen použitím jedné nebo několika z technik, které norma popisuje

Empfehlungen:

EEviZak – alle Gesetze einschließlich ihrer Evidenz in einer Stelle

Bereitstellung von aktuellen Informationen über legislative Vorschriften in der Sammlung der Gesetze bis zum Jahr 1945.
Aktualisierung 2x pro Monat!

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe