Die Norm ČSN EN 14603 1.1.2006 Ansicht

ČSN EN 14603 (369119)

Information technology - Alphanumeric glyph image set for optical character recognition OCR-B - Shapes and dimensions of the printed image

Automatische Übersetzung:

Informationstechnologie - Punkt-zu-Digitalbilddatei Glyphe für optische Lese OCR-B - Formen und Abmessungen des gedruckten Bildes. (Nur in Englisch, ist der Text Teil einer Kopie).NORM herausgegeben am 1.1.2006


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis13.90 ohne MWS
13.90

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN 14603
Zeichen: 369119
Katalog-Nummer: 74592
Ausgabedatum normen: 1.1.2006
Zahl der Seiten: 40
Gewicht ca.: 120 g (0.26 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Character sets and information coding

Die Annotation des Normtextes ČSN EN 14603 (369119):

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 14603:2004 Informační technologie - Písmeno-číslicový soubor obrazů glyfů pro optické čtení OCR-B - Tvary a rozměry tištěného obrazu. Obsahuje dále národní přílohu, která je stručnou charakteristikou normy, tj. překladem některých částí textu, nadpisů kapitol a článků. Tato evropská norma definuje soubor obrazů glyfů označený jako OCR-B, který je určen primárně pro použití v aplikacích OCR (optické čtení znaků - Optical Character Recognition), ale je vhodný také pro vizuální zpracování, tj. čtení lidmi. S těmito obrazy nejsou spojena žádná schémata kódování. Tato evropská norma je založená na normě ISO 1073-2. Od této normy se však odlišuje především doplněním souboru obrazu glyfů o znak měny Euro. Dále se odlišuje vypuštěním některých glyfů, které nejsou v současném zpracování OCR-B nutné. Doplňuje také informace o řadě tvarů glyfů, které odpovídají znakům specifickým pro některé původem evropské jazyky. Jako evropská norma byl tento dokument vydán proto, že v ISO/IEC byla přerušena revize, která měla být již vydána v roce 1999. V hlavní části obsahuje tato evropská norma základní části obvyklé v ISO/IEC normách a dále specifické kapitoly pro OCR-B: definice obrazů glyfů, kódování v aplikacích OCR, styly OCR-B (knihtisk a konstantní tloušťka čáry), velikosti OCR-B (velikost I, velikost III a velikost IV), typové rozměry jmenovitého tiskového zobrazení), čtyři základní soubory obrazů glyfů OCR-B (minimální, základní, rozšířený a volitelný), indexová tabulka, použití diakritických znamének, definice tvaru obrazů glyfů (vzorové výkresy). Tato norma obsahuje jednu normativní přílohu s definicí obrazu glyfu znaku Euro a pět informativních příloh. Tato evropská norma je revizí normy ISO 1073:1976, kterou ruší a nahrazuje. Hlavním účelem revize je zavést do praxe při použití OCR-B znak měny Euro. Tato česká technická norma nahrazuje ČSN ISO 1073-2 z prosince 1994

Empfehlungen:

EEviZak – alle Gesetze einschließlich ihrer Evidenz in einer Stelle

Bereitstellung von aktuellen Informationen über legislative Vorschriften in der Sammlung der Gesetze bis zum Jahr 1945.
Aktualisierung 2x pro Monat!

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe