ČSN EN 15213-3 (018360)

Intelligent transport systems - After-theft systems for the recovery of stolen vehicles - Part 3: Interface and system requirements in terms of short range communication system

Automatische name übersetzung:

Intelligente Verkehrssysteme - Nach-Alarmanlagen für die Verwertung von gestohlenen Fahrzeugen (ATSVR) - Teil 3: Schnittstelle und Systemanforderungen für die Nahbereichskommunikation. (Nur in Englisch, ist der Text Teil einer Kopie).NORM herausgegeben am 1.11.2013


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis17.50 ohne MWS
17.50

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN 15213-3
Zeichen: 018360
Katalog-Nummer: 94245
Ausgabedatum normen: 1.11.2013
SKU: NS-146535
Zahl der Seiten: 44
Gewicht ca.: 132 g (0.29 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Die Annotation des Normtextes ČSN EN 15213-3 (018360):

Tato norma stanoví charakteristiky požadované pro provoz pokrádežového systému pro navracení vozidel (ATSVR) s konceptem komunikace na krátkou vzdálenost (při vzdálenosti na dohled od odcizeného vozidla). Tento systém umožňuje orgánům činným v trestním řízení provést některé kroky vůči odcizenému vozidlu - např. jeho identifikaci nebo ovlivnění jeho provozu. Tato norma popisuje strukturu, pořadí bitů, číslování a kódování prvků zpráv, které jsou přenášeny jako data. Důraz je kladen především na srozumitelnost a jednoznačnost zpráv, nikoliv jejich stručnost. Norma má za cíl identifikovat interakce a rozhraní, které existují mezi zařízením a lidskými operátory v rámci systému. Komunikace na krátkou vzdálenost je charakteristická nedostatkem času na přenos dat z palubního zařízení OBE na detekční zařízení z důvodu rychlosti projíždějících vozidel. Proto tato norma stanoví délku dat na absolutní minimum. Datové prvky, jako je čas, datum nebo souřadnice polohy vozidla se nemusí přenášet, protože samotný pokrádežový systém sestává z různých prvků, které komunikují a interagují na mnoha rozhraních podle normalizovaných postupů a protokolů, aby usnadnily navrácení odcizených vozidel. Tyto procesy mohou zahrnovat i lidského operátora. Mezi prvky systému patří palubní zařízení OBE instalované ve vozidle, nespecifikovaný počet detekčních zařízení a jedno nebo více operačních center pokrádežového systému (SOC)

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.