ČSN EN 15824-ed.2 (722402)

Specifications for external renders and internal plasters based on organic binders

Name übersetzen

NORM herausgegeben am 1.3.2018


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis9.00 ohne MWS
9.00

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN 15824-ed.2
Zeichen: 722402
Katalog-Nummer: 504401
Ausgabedatum normen: 1.3.2018
SKU: NS-808796
Zahl der Seiten: 20
Gewicht ca.: 60 g (0.13 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Cement. Gypsum. Lime. Mortar

Die Annotation des Normtextes ČSN EN 15824-ed.2 (722402):

Tato norma se týká průmyslově vyráběných vnějších a vnitřních omítek s organickými pojivy, používaných pro vnější nebo vnitřní omítkové systémy na stěnách, stropech, sloupech a příčkách. Tyto omítky jsou vyráběny v pastovitém stavu, připravené k přímému použití, nebo v sypkém stavu. Tato evropská norma může být rovněž použita pro vnější a vnitřní omítky obsahující silikáty, silany, siloxany a silikony. Vnější a vnitřní omítky mohou tvořit konečný strukturovaný nebo nestrukturovaný povrch omítkového systému nebo se mohou použít k vyrovnání podkladu k dosažení dostatečně hladkého povrchu pro další dekorativní úpravy. Norma zahrnuje definice a konečné kvalitativní požadavky. K přesnějšímu označení různých druhů vnějších a vnitřních omítek zahrnuje příslušné kategorie vlastností. Norma stanovuje posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) výrobku, který je v souladu s touto evropskou normou. Je začleněn požadavek značení výrobku podle této evropské normy. Norma se netýká nátěrových hmot a nátěrových systémů podle EN 1062-1 a EN 13300. Norma se netýká navrhování a provádění vnějších a vnitřních omítek. Nicméně tato evropská norma může být použita k definování vnějších a vnitřních omítek v souvislosti s uplatněním kódů národních předpisů pro provádění prací

Empfehlungen:

EEviZak – alle Gesetze einschließlich ihrer Evidenz in einer Stelle

Bereitstellung von aktuellen Informationen über legislative Vorschriften in der Sammlung der Gesetze bis zum Jahr 1945.
Aktualisierung 2x pro Monat!

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.