ČSN EN 15857 (015098)

Non-destructive testing - Acoustic emission - Testing of fibre-reinforced polymers - Specific methodology and general evaluation criteria

Automatische name übersetzung:

Zerstörungsfreie Prüfung - Schallemissions - Prüfung von faserverstärkten Polymeren - Spezifische Methoden und allgemeinen Bewertungskriterien.NORM herausgegeben am 1.9.2010


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis15.50 ohne MWS
15.50

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN 15857
Zeichen: 015098
Katalog-Nummer: 86593
Ausgabedatum normen: 1.9.2010
SKU: NS-147390
Zahl der Seiten: 40
Gewicht ca.: 120 g (0.26 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Non-destructive testing

Die Annotation des Normtextes ČSN EN 15857 (015098):

Tato evropská norma popisuje obecné zásady zkoušení AE materiálů, dílů a konstrukcí vyrobených z FRP se zaměřením na: - charakteristiku materiálu; - zkoušení odolnosti/řízení kvality výroby; - přezkušování/provozní prohlídky; - monitorování stavu. Když je zkoušení AE použito k posouzení integrity FRP materiálů, dílů a konstrukcí nebo k identifikaci oblastí vysoké akumulace poškození nebo růstu poškození pod zatížením, tato norma dále popisuje specifickou metodiku (např. vhodné přístrojové vybavení, typické uspořádání snímačů, postupy lokalizace atd.)

Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe