ČSN EN 16247-4 (011505)

Energy audits - Part 4: Transport

Automatische name übersetzung:

Energieaudits - Teil 4: Transport.NORM herausgegeben am 1.12.2014


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis7.90 ohne MWS
7.90

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN 16247-4
Zeichen: 011505
Katalog-Nummer: 96492
Ausgabedatum normen: 1.12.2014
SKU: NS-147793
Zahl der Seiten: 20
Gewicht ca.: 60 g (0.13 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Die Annotation des Normtextes ČSN EN 16247-4 (011505):

Tato evropská norma se používá ve spojení s normou EN 16247-1, Energetické audity - Část 1: Obecné požadavky, kterou doplňuje. Uvádí dodatečné požadavky k normě EN 16247-1 a musí být uplatňována současně s ní. Postupy zde popsané se týkají různých druhů dopravy (silniční, železniční, námořní a letecké), stejně jako různého rozsahu (od místní k dálkové) a předmětu přepravy (zboží a osob)

Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe