ČSN EN 16247-5 (011505)

Energy audits - Part 5: Competence of energy auditors

Automatische name übersetzung:

Energie-Audits - Teil 5: Competence Energieauditoren.NORM herausgegeben am 1.10.2015


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis7.90 ohne MWS
7.90

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN 16247-5
Zeichen: 011505
Katalog-Nummer: 98530
Ausgabedatum normen: 1.10.2015
SKU: NS-616064
Zahl der Seiten: 16
Gewicht ca.: 48 g (0.11 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Die Annotation des Normtextes ČSN EN 16247-5 (011505):

Evropská norma ČSN EN 16247-5 určuje pravomoci, které energetický auditor potřebuje, aby účinně realizoval požadavky normy EN 16247-1, které mohou být doplněny konkrétními částmi sektoru EN 16247-2 (Budovy), EN 16247-3 (Procesy) nebo EN 16247-4 (Doprava). Tato evropská norma se snaží harmonizovat školení, dovednosti a zkušenosti, které energetičtí auditoři potřebují, aby zaručili odpovídající kvalitu služby energetického auditu. Kompetence se vztahuje jak na jednotlivce, tak na tým nebo skupinu auditorů, kde je potřeba široká škála dovedností. Požadavky obsažené v této normě by měly energetickému auditorovi umožnit pochopit cíle, potřeby a očekávání organizace týkající se energetického auditu

Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe