ČSN EN 16407-1 (015011)

Non-destructive testing - Radiographic inspection of corrosion and deposits in pipes by X- and gamma rays - Part 1: Tangential radiographic inspection

Automatische Übersetzung:

Zerstörungsfreie Prüfung - Durchstrahlungsprüfung von Korrosion und Ablagerungen in Rohren Röntgen- und Gammastrahlung - Teil 1: Tangentiale Strahlungsprüfung.NORM herausgegeben am 1.8.2014


Jazyk
Provedení
DostupnostAUF LAGER
Cena33.10 bez DPH
33.10

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN 16407-1
Zeichen: 015011
Katalog-Nummer: 95769
Ausgabedatum normen: 1.8.2014
Zahl der Seiten: 36
Gewicht ca.: 108 g (0.24 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Die Annotation des Normtextes ČSN EN 16407-1 (015011):

Tato část EN 16407 stanovuje základní techniky filmové a digitální průmyslové radiografie se záměrem umožňujícím získat hospodárně uspokojivé a opakovatelné výsledky. Tyto techniky vycházejí z obecně uznávané praxe a základní teorie radiografie. Norma platí pro radiografické zkoušení potrubí z kovových materiálů zaměřené na provozní poškození jako například korozní důlky, rovnoměrnou korozi a erozi. Trubky mohou nebo nemusí být izolovány a mohou být posuzovány, pokud je podezření na úbytek materiálu například vlivem koroze nebo eroze na vnitřním nebo vnějším povrchu. Tato část EN 16407 se vztahuje na tečné inspekční techniky pro detekci a měření úbytku tloušťky stěny: a) se zdrojem umístěným v rovině osy potrubí, a b) se zdrojem přesazeným vůči rovině osy potrubí o hodnotu poloměru potrubí

Empfehlungen:

EEviZak – alle Gesetze einschließlich ihrer Evidenz in einer Stelle

Bereitstellung von aktuellen Informationen über legislative Vorschriften in der Sammlung der Gesetze bis zum Jahr 1945.
Aktualisierung 2x pro Monat!

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe