ČSN EN 16407-2 (015011)

Non-destructive testing - Radiographic inspection of corrosion and deposits in pipes by X- and gamma rays - Part 2: Double wall radiographic inspection

Automatische Übersetzung:

Zerstörungsfreie Prüfung - Durchstrahlungsprüfung von Korrosion und Ablagerungen in Rohren Röntgen- und Gammastrahlung - Teil 2: Durchstrahlungsprüfung durch zwei Wände.NORM herausgegeben am 1.8.2014


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis32.50 ohne MWS
32.50

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN 16407-2
Zeichen: 015011
Katalog-Nummer: 95768
Ausgabedatum normen: 1.8.2014
Zahl der Seiten: 36
Gewicht ca.: 108 g (0.24 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Die Annotation des Normtextes ČSN EN 16407-2 (015011):

Tato část EN 16407 stanovuje základní techniky filmové a digitální průmyslové radiografie se záměrem umožňujícím získat hospodárně uspokojivé a opakovatelné výsledky. Tyto techniky vycházejí z obecně uznávané praxe a základní teorie radiografie. Norma platí pro radiografické zkoušení potrubí z kovových materiálů zaměřené na provozní poškození jako například korozní důlky, rovnoměrnou korozi a erozi. Trubky mohou nebo nemusí být izolovány a mohou být posuzovány, pokud je podezření na úbytek materiálu například vlivem koroze nebo eroze na vnitřním nebo vnějším povrchu. Tato část EN 16407 se vztahuje na inspekční techniky přes dvě stěny pro detekci úbytku tloušťky stěny zahrnující techniku prozařování přes dvě stěny s hodnocením jedné stěny (DWSI) a techniku prozařování přes dvě stěny s hodnocením obou stěn (DWDI). Tato evropská norma platí pro provozní kontrolu přes dvě stěny s použitím průmyslové filmové radiografické techniky, počítačové radiografie (CR) a digitálních maticových detektorů (DDA)

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe