ČSN EN 17290 (015066)

Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Examination for loss of thickness due to erosion and/or corrosion using the TOFD technique

Name übersetzen

NORM herausgegeben am 1.7.2022


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis9.00 ohne MWS
9.00

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN 17290
Zeichen: 015066
Katalog-Nummer: 515056
Ausgabedatum normen: 1.7.2022
SKU: NS-1066140
Zahl der Seiten: 20
Gewicht ca.: 60 g (0.13 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Non-destructive testing

Die Annotation des Normtextes ČSN EN 17290 (015066):

Tento dokument specifikuje použití techniky měření doby průchodu difrakčních vln (TOFD) při zkoušení kovů pro kvantifikaci úbytku tloušťky v důsledku eroze a/nebo koroze. Tento dokument platí pro všechny typy poškození v důsledku koroze a/nebo eroze, zejména ty, které jsou definovány v EN ISO 16809. Tento dokument platí pro nelegované nebo nízkolegované oceli. Platí pro součásti s jmenovitou tloušťkou >= 6 mm. Pro menší tloušťky se provádějí zkoušky proveditelnosti, aby se ověřila zkušební technika. U jiných materiálů jsou také nezbytné zkoušky proveditelnosti. Technika TOFD může být použita jako samostatná technika nebo v kombinaci s jinými nedestruktivními zkušebními technikami pro provozní zkoušení, aby se zjistil úbytek materiálu způsobený erozí a/nebo korozí. Tato technika je založena na analýze záznamů TOFD získaných pomocí odražených a/nebo difraktovaných ultrazvukových signálů. Tento dokument nespecifikuje stupně přípustnosti

Empfehlungen:

Aktualisierung der Gesetze

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Vorschriften verwenden?
Wir bieten Ihnen Lösungen, damit Sie immer nur die gültigen (aktuellen) legislativen Vorschriften verwenden könnten.
Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.