ČSN EN 17391 (015087)

Non-destructive testing - Acoustic emission testing - In-service acoustic emission monitoring of metallic pressure equipment and structures - General requirements

Name übersetzen

NORM herausgegeben am 1.1.2023


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis14.10 ohne MWS
14.10

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN 17391
Zeichen: 015087
Katalog-Nummer: 516235
Ausgabedatum normen: 1.1.2023
SKU: NS-1097881
Zahl der Seiten: 36
Gewicht ca.: 108 g (0.24 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Non-destructive testing

Die Annotation des Normtextes ČSN EN 17391 (015087):

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení akustickou emisí - Monitorování akustické emise za provozu kovových tlakových zařízení a konstrukcí - Obecné požadavky Tento dokument specifikuje obecné požadavky na monitorování akustické emise (AE) za provozu. Týká se detekce, umístění a klasifikace zdrojů AE s aplikací na kovová tlaková zařízení a další konstrukce, jako jsou mosty, mostní lana, jeřáby, skladovací nádrže, potrubí, věže větrných turbín, námořní aplikace, konstrukce na moři. Monitorování může být periodické, dočasné nebo nepřetržité, na místě nebo dálkově řízené, pod dohledem nebo automatizované. Cílem monitorování AE je definovat oblasti, které jsou akusticky aktivní v důsledku poškození nebo vývoje defektů

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.