ČSN EN 17501 (015070)

Non-destructive testing - Thermographic testing - Active thermography with laser excitation

Name übersetzen

NORM herausgegeben am 1.2.2023


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis14.10 ohne MWS
14.10

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN 17501
Zeichen: 015070
Katalog-Nummer: 516296
Ausgabedatum normen: 1.2.2023
SKU: NS-1101316
Zahl der Seiten: 32
Gewicht ca.: 96 g (0.21 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Non-destructive testing

Die Annotation des Normtextes ČSN EN 17501 (015070):

Nedestruktivní zkoušení - Termografické zkoušení - Aktivní termografie s laserovým buzením Tento dokument specifikuje metodu a stanovuje pokyny pro nedestruktivní zkoušení při aktivní termografii s laserovou excitací. Aktivní termografie s laserovou excitací je hlavně použitelná, ale není omezena, na různé materiály (např. kompozity, kovy, keramika) a na: - detekce diskontinuit narušujících povrch, zejména trhliny; - efektivní detekce diskontinuit umístěných těsně pod povrchem nebo pod povlaky, která se rychle zmenšuje s hloubkou několika mm; - detekce nehomogenního spojení a delaminace, které jsou rovnoběžné se zkoumaným povrchem; - měření tepelných vlastností materiálu, jako je tepelná difuzivita; - měření tloušťky povlaku. Jsou zde specifikovány požadavky na zařízení, na ověřování systému, na stav povrchu zkoušeného objektu, podmínky skenování, pro záznam, zpracování a interpretaci výsledků. Tento dokument není určen pro definici kritérií přijatelnosti. Aktivní termografie s laserovou excitací může být aplikována v průmyslové výrobě i v údržbě a opravy (části vozidel, části motorů, elektrárny, letectví atd.)

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.