Die norm ČSN EN 30326-1 (011415)

Mechanical vibration. Laboratory method for evaluation vehicle seat vibration. Part 1: Basic requirements (ISO 10326-1:1992)

Automatische Übersetzung:

Mechanische Schwingungen - Laborverfahren zur Bewertung Schwingungen von Fahrzeugsitzen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen (ISO 10326-1: 1992).NORM herausgegeben am 1.10.1996


Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (6.80 EUR)

6.80
7.50


AUF LAGER

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN 30326-1
Zeichen: 011415
Katalog-Nummer: 20241
Ausgabedatum normen: 1.10.1996
Zahl der Seiten: 16
Gewicht ca.: 48g (0.11 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

QR-Kode:

QR-Kode

Die Annotation des Normtextes ČSN EN 30326-1 (011415):

Norma stanovuje základní požadavky na laboratorní zkoušky přenosu vibrací ze sedadla na sedící osobu. Týká se zvláštních laboratorních zkoušek sedadel, při kterých se hodnotí přenos vibrací na osobu sedící na jakémkoliv sedadle použitém v dopravním prostředku a mobilním terénním pracovním stroji. Tyto metody měření a analýzy umožňují porovnávat výsledky zkoušek různých laboratoří. V normě jsou stanoveny zkušební metody, požadavky na přístrojové vybavení, metody posuzování vibrací a způsob prezentace výsledků zkoušek. Informativní příloha A obsahuje bibliografii a normativní příloha ZA uvádí citace mezinárodních publikací a jim odpovídajících evropských publikací

Zugehörige Änderungen zu dieser Norm:

ČSN EN 30326-1:1996/A1 (011415) Änderung

Vibrace - Laboratorní metoda hodnocení vibrací vozidlových sedadel - Část 1: Základní požadavky (ISO 10326-1: 1992).

Änderung herausgegeben am 1.9.2008

Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (6.80 EUR)


Alle technischen Informationen anzeigen
6.80


AUF LAGER
ČSN EN 30326-1:1996/A2 (011415) Änderung

Vibrace - Laboratorní metoda hodnocení vibrací vozidlových sedadel - Část 1: Základní požadavky (ISO 10326-1:1992).

Änderung herausgegeben am 1.6.2012

Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (5.70 EUR)


Alle technischen Informationen anzeigen
5.70


AUF LAGER

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe