ČSN EN 50385-ed.2 (367908)

Product standard to demonstrate the compliance of base station equipment with radiofrequency electromagnetic field exposure limits (110 MHz - 100 GHz), when placed on the market

Name übersetzen

NORM herausgegeben am 1.6.2018


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis6.30 ohne MWS
6.30

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN 50385-ed.2
Zeichen: 367908
Katalog-Nummer: 505252
Ausgabedatum normen: 1.6.2018
SKU: NS-848573
Zahl der Seiten: 12
Gewicht ca.: 36 g (0.08 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Aerials

Die Annotation des Normtextes ČSN EN 50385-ed.2 (367908):

Tato norma výrobku platí pro vystavení člověka vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím vyzařovaným ze zařízení základnových stanic v kmitočtovém rozsahu od 110 MHz do 100 GHz. Předmětem této normy je prokázání shody takových zařízení se základními omezeními pro obyvatelstvo (přímo nebo nepřímo prostřednictvím shody s referenčními úrovněmi) a nejvyššími přípustnými hodnotami pro zaměstnance (přímo nebo nepřímo prostřednictvím shody s referenčními hodnotami) při jejich uvádění do provozu ve svém provozním prostředí. V případě zařízení o nízkém výkonu je příslušnou normou výrobku EN 50663:2017

Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe