ČSN EN 50566-ed.2 (367925)

Product standard to demonstrate the compliance of wireless communication devices with the basic restrictions and exposure limit values related to human exposure to electromagnetic fields in the frequency range from 30 MHz to 6 GHz: hand-held and body mounted devices in close proximity to the human body

Name übersetzen

NORM herausgegeben am 1.6.2018


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis6.30 ohne MWS
6.30

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN 50566-ed.2
Zeichen: 367925
Katalog-Nummer: 505254
Ausgabedatum normen: 1.6.2018
SKU: NS-848578
Zahl der Seiten: 12
Gewicht ca.: 36 g (0.08 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Radiation measurementsMobile services in general

Die Annotation des Normtextes ČSN EN 50566-ed.2 (367925):

Tato norma výrobku platí pro bezdrátová komunikační zařízení používaná až do vzdálenosti 200 mm včetně od lidského těla, tj. pokud jsou držena v ruce nebo u obličeje, připevněná na tělo, kombinovaná s dalšími vyzařujícími nebo nevyzařujícími zařízeními nebo příslušenstvím (např. držák pro uchycení zařízení za opasek, kamera nebo doplněk Bluetooth) nebo všitá do oděvů. Příslušný kmitočtový rozsah je od 30 MHz do 6 GHz. Předmětem této normy je prokázání shody takových zařízení se základními omezeními a nejvyššími přípustnými hodnotami, které se vztahují k vystavení člověka vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím. V případě zařízení používaných v blízkosti těla nebo tváře je příslušnou normou výrobku EN 50360:2017 [1]. V případě zařízení o nízkém výkonu je příslušnou normou výrobku EN 50663:2017 [2]

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe