ČSN EN 55011-ed.4 (334225)

Industrial, scientific and medical equipment - Radio-frequency disturbance characteristics - Limits and methods of measurement

Name übersetzen

NORM herausgegeben am 1.1.2017


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis20.80 ohne MWS
20.80

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN 55011-ed.4
Zeichen: 334225
Katalog-Nummer: 501478
Ausgabedatum normen: 1.1.2017
SKU: NS-672425
Zahl der Seiten: 84
Gewicht ca.: 283 g (0.62 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Emission

Die Annotation des Normtextes ČSN EN 55011-ed.4 (334225):

Tato norma platí pro průmyslová, vědecká a zdravotnická zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 0 Hz až 400 GHz a pro domácí či podobná zařízení určená pro generování a/nebo místní používání vysokofrekvenční energie. Tato norma pokrývá požadavky na emisi v souvislosti s vysokofrekvenčním (RF) rušením v kmitočtovém rozsahu od 9 kHz do 400 GHz. Měření se musí provádět pouze v kmitočtových rozsazích, kde jsou v kapitole 6 specifikované mezní hodnoty. Pro vysokofrekvenční zařízení ISM ve smyslu definice obsažené v ITU Radio Regulations, viz definici 3.13, tato norma pokrývá emisní požadavky pro vysokofrekvenční rušení v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 18 GHz. Požadavky pro vysokofrekvenční ISM osvětlovací přístroje a UV zářiče pracující na kmitočtech uvnitř ISM pásem definovaných ITU Rádiových předpisech jsou v této normě obsaženy. Zařízení, na která se vztahují jiné emisní normy CISPR určené pro výrobek nebo skupinu výrobků, do rozsahu této normy nespadají

Zugehörige Änderungen zu dieser Norm:

ČSN EN 55011-ed.4:2017/A1 (334225) Änderung

Průmyslová, vědecká a zdravotnická zařízení - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření.

Änderung herausgegeben am 1.9.2017

Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (7.80 EUR)


Alle technischen Informationen anzeigen
7.80


AUF LAGER

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe