Die norm ČSN EN 60300-1 (010690)

Dependability management - Part 1: Dependability management systems

Automatische Übersetzung:

Zuverlässigkeitsmanagement - Teil 1: Managementsysteme Zuverlässigkeit.NORM herausgegeben am 1.3.2004


Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (10.50 EUR)

10.50
11.60


AUF LAGER

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN 60300-1
Zeichen: 010690
Katalog-Nummer: 69793
Ausgabedatum normen: 1.3.2004
Zahl der Seiten: 24
Gewicht ca.: 72g (0.16 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

QR-Kode:

QR-Kode

Die Annotation des Normtextes ČSN EN 60300-1 (010690):

V této části normy EN 60300, do níž je zapracována norma IEC 60300-1, jsou popsány pojmy a principy systémů managementu spolehlivosti. Jsou v ní uvedeny všeobecné procesy používané ve spolehlivosti pro plánování, rozvržení zdrojů, řízení a přizpůsobování nutné pro splnění cílů spolehlivosti. Tato norma se zabývá problémy spolehlivosti v jednotlivých etapách životního cyklu produktů v oblasti plánování, navrhování, měření, analýzy a zlepšování spolehlivosti. Cílem této normy je usnadnit součinnost všech zúčastněných stran (dodavatele, organizace a zákazníka) a norma usnadňuje pochopení potřeb a významu spolehlivosti k dosažení celkových cílů spolehlivosti produktu. Je to základní norma celého obsáhlého souboru norem IEC 60300 pro management spolehlivosti. Norma je vydána jako dvojjazyčná (v českém a anglickém jazyce).

Zugehörige Änderungen zu dieser Norm:

ČSN EN 60300-1:2004/Z1 (010690) Änderung

Management spolehlivosti - Část 1: Systémy managementu spolehlivosti.

Änderung herausgegeben am 1.8.2015

Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (0.90 EUR)


Alle technischen Informationen anzeigen
0.90


AUF LAGER

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe