Die norm ČSN EN 60300-2 (010690)

Dependability management - Part 2: Guidelines for dependability management

Automatische Übersetzung:

Zuverlässigkeitsmanagement - Teil 2: Leitfaden für die Verwaltung der Zuverlässigkeit.NORM herausgegeben am 1.1.2005


Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (17.00 EUR)

17.00
18.70


AUF LAGER

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN 60300-2
Zeichen: 010690
Katalog-Nummer: 71745
Ausgabedatum normen: 1.1.2005
Zahl der Seiten: 52
Gewicht ca.: 156g (0.34 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

QR-Kode:

QR-Kode

Die Annotation des Normtextes ČSN EN 60300-2 (010690):

V této části normy EN 60300, do níž je zapracována norma IEC 60300-2, jsou uvedeny směrnice pro management spolehlivosti. Tato část navazuje na základní normu pro management spolehlivosti IEC 60300-1 a navazují na ni další normy pro management spolehlivosti, které podporují neustálé zlepšování spolehlivosti produktů. Je v ní zaveden pojem životní cyklus produktu a pojednává se v ní o významných spolehlivostních činnostech a jejich načasování pro jejich efektivní uplatnění ke zlepšení spolehlivosti. Je v ní popsána návaznost jednotlivých etap životního cyklu produktu na příslušné prvky a úkoly programu spolehlivosti pro snadnější přizpůsobení programů spolehlivosti potřebám specifického projektu. V této normě je popsán obecný proces využití programů spolehlivosti vycházející z úspěšně aplikovaných průmyslových praktických postupů. Tento proces může být začleněn do managementových systémů velkých společností, avšak je možné jej přizpůsobit i pro malé podniky.

Zugehörige Änderungen zu dieser Norm:

ČSN EN 60300-2:2005/Z1 (010690) Änderung

Management spolehlivosti - Část 2: Směrnice pro management spolehlivosti.

Änderung herausgegeben am 1.8.2015

Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (0.90 EUR)


Alle technischen Informationen anzeigen
0.90


AUF LAGER

Empfehlungen:

EEviZak – alle Gesetze einschließlich ihrer Evidenz in einer Stelle

Bereitstellung von aktuellen Informationen über legislative Vorschriften in der Sammlung der Gesetze bis zum Jahr 1945.
Aktualisierung 2x pro Monat!

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe