ČSN EN 60300-3-3-ed.2 (010690)

Dependability management - Part 3-3: Application guide - Life cycle costing

Name übersetzen

NORM herausgegeben am 1.11.2017


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis14.50 ohne MWS
14.50

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN 60300-3-3-ed.2
Zeichen: 010690
Katalog-Nummer: 503253
Ausgabedatum normen: 1.11.2017
SKU: NS-799523
Zahl der Seiten: 44
Gewicht ca.: 132 g (0.29 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Die Annotation des Normtextes ČSN EN 60300-3-3-ed.2 (010690):

Stanovení nákladů životního cyklu je proces provádění ekonomické analýzy k posouzení nákladů na objekt po dobu části nebo celého životního cyklu s cílem učinit rozhodnutí, která budou minimalizovat celkové náklady z vlastnictví tohoto objektu tak, aby byly požadavky zainteresovaných stran stále plněny. Norma se zaměřuje zejména na náklady spojené se spolehlivostí objektu. Návod pro stanovení nákladů životního cyklu uvedený v této normě je určen pro manažery, inženýry, finanční pracovníky a pro smluvní dodavatele. Hlavní použití této normy spočívá v porovnání několika alternativních řešení systému, kdy jsou budoucí náklady na vlastnictví, zahrnující náklady na údržbu, provoz, zdokonalování a likvidaci, významné a vyžadují zajištění vyváženosti mezi náklady na pořízení a rizikem vyplývajícím z vlastnictví. Tato norma odráží současnou správnou praxi při stanovení nákladů životního cyklu, je svou povahou obecná a pokrývá všechny technické obory

Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe