ČSN EN 60534-8-2-ed.2 (134582)

Industrial-process control valves - Part 8-2: Noise considerations - Laboratory measurement of noise generated by hydrodynamic flow through control valves

Automatische Übersetzung:

Regelventile für industrielle Prozesse - Teil 8-2: Rausch - Allgemeine Bedingungen - Messung der Geräusche der angeregten-Stromregelventile. (Nur in Englisch, ist der Text Teil einer Kopie).NORM herausgegeben am 1.7.2012


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis11.10 ohne MWS
11.10

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN 60534-8-2-ed.2
Zeichen: 134582
Katalog-Nummer: 90714
Ausgabedatum normen: 1.7.2012
Zahl der Seiten: 32
Gewicht ca.: 96 g (0.21 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Die Annotation des Normtextes ČSN EN 60534-8-2-ed.2 (134582):

Tato část souboru norem obsahuje metodu pro měření hladiny akustického tlaku vznikajícího při průchodu regulačními ventily a metodu pro určení vlastností zvyšujících hluk vlivem náběhu kavitace. Definuje také zařízení, metody a postupy pro laboratorní měření zvuku šířeného vzduchem potřebné pro určení těchto vlastností. Pro zkoušení vlastností generujících hluk řídicích ventilů jsou uvedeny dvě metody. První je jednotná metoda měření hluku vyzařovaného ventilem a přidružená metoda zkoušky potrubí včetně pevného omezení průtoku potrubím. Hlukové kritérium je vyjádřeno určením hladiny akustického tlaku generovaného měřeným ventilem. Druhá je postup pro měření hladin akustického tlaku v systémech potrubí, vzestupného a sestupného za stálých provozních podmínek. Při hodnocení akustických vlastností ventilů by se těmto metodám měla dát přednost, protože jsou eliminovány nepřesnosti způsobené přenosem potrubím. Předmětem této normy nejsou zkušební kapaliny jiné než voda a norma se nezabývá ani ventily bez zpětného potrubí

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe