ČSN EN 60695-6-1-ed.2 (345615)

Fire hazard testing - Part 6-1: Smoke obscuration - General guidance

Automatische name übersetzung:

Brandgefahr Prüfung - Teil 6-1: dunkler Rauch - Allgemeine Anleitung.NORM herausgegeben am 1.2.2006


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis12.50 ohne MWS
12.50

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN 60695-6-1-ed.2
Zeichen: 345615
Katalog-Nummer: 75248
Ausgabedatum normen: 1.2.2006
SKU: NS-157889
Zahl der Seiten: 32
Gewicht ca.: 96 g (0.21 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Die Annotation des Normtextes ČSN EN 60695-6-1-ed.2 (345615):

Tato část IEC 60695 podává informace o optickém měření ztemnění způsobeného kouřem, o všeobecných aspektech optických metod zkoušení kouře, o zvažování zkušebních metod, o vyjadřování výsledků zkoušek kouře a o významnosti výsledků optických měření kouře pro posouzení nebezpečí. Obsahuje definice základních termínů z této oblasti a v přílohách uvádí vztahy mezi viditelností a součinitelem extinkce kouře, jakož i mezi měrnou optickou hustotou, propustností a extinkční plochou. Elektrotechnické výrobky mohou zvyšovat požární nebezpečí uvolňováním kouře, který může způsobit zhoršení viditelnosti a/nebo dezorientaci, což by mohlo ztížit únik z budovy nebo boj s požárem. Vývin kouře a jeho optické vlastnosti lze měřit současně s jinými požárními charakteristikami, např. uvolněným teplem, šířením plamene a vytvářením toxických plynů a korozivních zplodin

Zugehörige Änderungen zu dieser Norm:

ČSN EN 60695-6-1-ed.2:2006/A1 (345615) Änderung

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 6-1: Ztemnění kouřem - Všeobecný návod.

Änderung herausgegeben am 1.5.2011

Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (7.90 EUR)


Alle technischen Informationen anzeigen
7.90


AUF LAGER

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe