Die norm ČSN EN 61082-1-ed.2 (013780)

Preparation of documents used in electrotechnology - Part 1: Rules

Automatische Übersetzung:

Vorbereitung der Dokumente der Elektrotechnik - Teil 1: Regeln.NORM herausgegeben am 1.2.2007


Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (24.70 EUR)

24.70
27.20


AUF LAGER

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN 61082-1-ed.2
Zeichen: 013780
Katalog-Nummer: 77890
Ausgabedatum normen: 1.2.2007
Zahl der Seiten: 100
Gewicht ca.: 331 g (0.73 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

QR-Kode:

QR-Kode

Die Annotation des Normtextes ČSN EN 61082-1-ed.2 (013780):

Toto druhé vydání normy zahrnuje významné technické změny vzhledem k předcházejícímu vydání. Ve srovnání s prvními vydáními norem souboru IEC 61082 byly provedeny následující podstatné změny: - rozsah platnosti IEC 61082 byl postupně posunut z pravidel zhotovování dokumentů na pravidla uvádění informací v dokumentech; - v této jedné publikaci byla zavedena pravidla, platná pro vypracování všech druhů dokumentů, i pravidla pro specifické druhy dokumentů; - terminologie byla vylepšena tak, aby se termíny, vztahující se k druhům dokumentů, jasně odlišily od termínů, vztahujících se k formám jejich uvádění; - příklady v publikaci jsou uvedeny jen do míry potřebné k pochopení popsaných pojmů

Zugehörige Änderungen zu dieser Norm:

ČSN EN 61082-1-ed.2:2007/Z1 (013780) Änderung

Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice - Část 1: Pravidla.

Änderung herausgegeben am 1.9.2015

Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (0.90 EUR)


Alle technischen Informationen anzeigen
0.90


AUF LAGER

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe